Inventarierea activelor


Pentru cele mai multe organizații, există anumite categorii de active ce influențează considerabil nivelul de eficiență al activităților economice principale. Iar acțiunile de urmărire a principalilor parametri devin cu atât mai importante.

Este așadar benefic să vă asigurați că puteți extrage și monitoriza cele mai relevante detalii, în timp util și cu un efort cât mai redus prin implementarea unui sistem software dedicat de inventariere active.

 

Specificații / Funcționalități

 urmărirea structurată a datelor de diverse tipuri (contabile, caracteristici fizice și funcționale, intreținere, uzură, etc) asociate activelor unei organizații
 publicarea de rapoarte către beneficiari sau echipe de management
 parcurgere situații de tip istoric
 alertare utilizatori privind anumite modificări sau situații speciale (expirare termen de garanție, depășirea gradului recomandat de uzură, expirare licențe de utilizare, etc )

 

Tehnologii

Microsoft SharePoint (on-premises sau Office 365)